160421
2a. A fantastic idea
Lately the locally notorious traffic psychologist Gerard T. opined that speed checks must be
limited to ‘where they are needed’, because of ‘contrary effects’ (where? how many? which
effects?).
All right, what an idea: let’s add to every maximum speed road sign, wherever it isn’t needed, a
small sign with the text: ‘but NOT here’. Will save us all those contrary effects!
 
2b. Een aparte behandeling. (Apart? Waar ken ik dat van?)
De stukjes N23 van het N23 project zullen een goede verbinding Alkmaar-Zwolle creëren, zo heet
het. Een enorm project, waarvoor o.a. tussen Heerhugowaard en de A7 (het oude traject van de
N507) heel wat op de schop moet. Mooi natuurlijk, alleen – wie in Alkmaar wil er nu naar Zwolle?
Of andersom? Ach natuurlijk, die weg is voor de voetbalsupporters, voor als AZ en PEC Zwolle
tegen elkaar uitkomen. Dat is toch al gauw twee keer per jaar, en daarvoor moeten natuurlijk
huizen verdwijnen en fietsroutes omgelegd (soms meer dan een kilometer, door rare omgevingen
en via veel haakse bochten).
Maar in de officiële stukken klinkt het allemaal mooi. Uit die stukken over het Noord-Hollandse deel
van het  N23 project: 
  
Een veilige en vlotte verbinding voor alle weggebruikers en omwonenden. Een verbinding die vrijer van
obstakels is voor het doorgaand autoverkeer. Die fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen
biedt en sluipverkeer uit de dorpen houdt. [...]
   
Voor fietsers wordt de toekomstige situatie veel veiliger, onder andere door de aanleg van vrijliggende
fietspaden en veiliger fietskruisingen. [...]
   
Voor landbouwverkeer komen straks langs een groot gedeelte van het tracé parallelwegen te liggen, zodat
dit verkeer niet langer van de hoofdweg gebruik hoeft maken. Doordat het landbouwverkeer niet meer op de
hoofdweg rijdt, vindt er ook minder vervuiling van de weg plaats en is een veiliger situatie gerealiseerd. [...]
   
Helaas, het bestaande vrijliggende fietspad langs de N507 wordt lang niet overal vervangen door
zo’n veilig en vlot nieuw fietspad: daar moeten fietsen op de parallelweg voor de landbouwtrekkers.
Ach, ‘vervuiling van de weg’ is voor fietsers natuurlijk helemaal niet erg.
Die parallelweg komt trouwens nu eens ten noorden en dan weer ten zuiden van de weg te liggen:
dat wordt dus telkens oversteken. Nou ja, daarvoor komen tunneltjes. Maar een tunneltje in
Wogmeer, waar de N23 de lintbebouwing van het dorp dwars doorsnijdt, dat kon er niet af! Dat
vond de gemeente Koggenland toch te gek worden – die betaalt nu zelf zo'n tunneltje. Bravo!
Maar dan de gemeente Hoorn. De voorzitter van de Dorpsraad van Zwaagdijk-West, Theo
Weppner, schrijft in een brief aan de gemeenteraad en het college van Hoorn dat ze daar
“samen met de provincie Noord-Holland een vies spel gespeeld hebben bij het bepalen waar het
enige fietstunneltje mocht komen onder die N23. De veiligheid van fietsende schooljeugd was
daarbij van ondergeschikt belang.” Hoezo? Er was een prima tunneltje en jarenlang streed
Zwaagdijk-West voor het behoud ervan. Maar dat verdwijnt en ligt nu vol water. Er is zolang
een akelige noodbrug over de weg. Er komt ooit een nieuw tunneltje, maar een heel eind verderop
en... pas als een industriegebied aldaar volledig bezet is. Dat kan nog wel even duren.