160429
3a. Rijden doen we rechts, en niet naast de weg of in de lucht
Plaatjes van verkeerssituaties kloppen meestal niet. Ze zouden immers eigenlijk een indruk moeten
overbrengen die zoveel mogelijk overeenkomt met het tafereel waarop de weggebruiker zijn gedrag
baseert – d.w.z. gezien vanuit de oogposite van de weggebruiker in kwestie – autobestuurder, fietser
enz. Zo'n foto moet dus zo precies mogelijk genomen worden uit die positie. Bovendien moet de foto
het hele tafereel bevatten, want de perifere waarneming is veel belangrijker dan men meestal aanneemt.
Dit vraagt om groothoekopnamen met een beeldhoek van 90°- 120°. Wil je ze als onderzoeksobject
gebruiken, dan moet je ze bovendien zodanig afdrukken of projecteren dat ze te bekijken zijn met
vrijwel dezelfde kijkhoek als waarmee ze genomen zijn.
Meer hierover in  Uitgangspunten van Natuurlijk Sturen NS en Verkeerzien N788verslag (lowres)  of
 Verkeerzien N788verslag (hires) .
 
3b. On ‘design consistency’ and ‘uniformity’ for non-motorways
As the real-time control of traffic behaviour is mainly based on our visual perception, it is
important to consider the whole scene as it presents itself to the road user. This means taking
into account the intricacies of visual perception. In traffic research this complex subject is
often obscured by a frankly superstitious trust in the healing powers of uniformity. This leads to
the prescribing of a limited collection of road design principles based on an overly simplified
conception of the visual process and vision-based behaviour. In fact this very often results in
road designs that actually function inconsistently, as they have to function in the context of
very different scenes occurring in very different scene sequences.
One of the problems behind this is the limited insight of traffic researchers in the visual process.
From a plethora of aspects I mention the underestimation of the important role of peripheral
vision. At Verkeer-Zien we therefore approach situations like behaviour on so-called rural roads
(i.e. non-motorways) by starting from the concept of the model tableau, the mental construction
corresponding with the outside scene as perceived from the position in time and space of the
road user.
Reducing complexity by inventing a few design rules and road categories creates a fake simplicity
that blinds us to the real problem. In a complex world solutions have to be tailored to specific
situations, using a wide arsenal of design tools based on a better understanding of vision and
vision-based behaviour.