160506
4a. Cars don't fly
In a ResearchGate Q&A session about driving simulators and automated vehicles, all contributors
consistently used the words 'road traffic' as if they could only mean car traffic.
And so, according to Andreas Haslbeck of the Technische Universität München, “Aviation is about
30 years ahead of road traffic with respect to automation.” Our answer to that was something
like this: The comparison of road ‘traffic’ with aviation is only meaningful for cases in which cars only
interact with other cars (or the road as such). In all previous contributions, mixed traffic, es-
pecially when mixed with bicycles, is ignored. To our mind this is no less than ridiculous. In the
Netherlands, and not only there, cars-only roads are a minority, not just in towns and cities but
also in rural and not-so-rural areas. It is not all that helpful to deny the basic complexity in-
volved when discussing automatically driven cars.
 
4b. Mensenwegen zijn geen autowegen
Autosnelwegen en autowegen laten zich prima inrichten met fraaie lijnen en brede, lege bermen.
Op deze twee wegcategorieën zijn de auto's onder elkaar, zonder last van erfaansluitingen of
erger nog: fietsen. Dat gaat allemaal heel goed – je bent er tamelijk veilig (zolang er geen mist is).
Dus denkt men: laten we alle andere wegen ook met die middelen te lijf gaan. We maken daar ook
categorieën voor, compleet met fraaie, strakke lijnen en lekker lege bermen. Tjee zeg, laat dat
nou toch vaak niet zo leuk uitpakken. Geen wonder, met die strakke, opvallende lijnen en die
lege bermen worden het net autowegen waar je lekker jakkeren kan. Zo wordt het duurzaam onveilig.
Maar niet getreurd, laten we dan de fietsen eraf gooien. En als dat niet genoeg helpt, laten we
dan de maximum snelheid verlagen. En als men zich daar dan – verrassing! verrassing! – niet aan
blijkt te willen houden, laten we er dan nog maar flink wat drempels overheen laten strooien. Men
denkt: als je andere knoppen aan de radio zet, dan komt er vanzelf wel andere muziek uit…
Zo moet dat natuurlijk niet. Autosnelwegen en autowegen zijn heel kunstmatige omgevingen. Vrijwel
alle andere wegen horen tot het domein waarin de mens leeft, en die moeten we daar niet aan ont-
trekken – zo houden we tussen alle luchthavens, centrales en andere landschapsvreters geen stukje
leefwereld meer over. Mensenwegen vereisen een heel andere benadering, waarin de hele omge-
ving en alles wat men daarin en daaromheen doet als belangrijk moet worden meegenomen. En de
auto moet in dat domein niet extra beschermd en bevoordeeld worden als de toppredator.
Hoe lang zal het duren voor men oog krijgt voor de principiële nadelen van dat hardnekkig vol-
gehouden misverstand. De bestuursgeschiedenis van het tot inzicht komen doet het ergste vrezen –
denk aan het Groningse gasdebacle. Daarbij speelde opzettelijk bagatelliseren natuurlijk een
flinke rol, net als bij het sussende gepraat over de ecologische gevolgen van de zandsuppletie
voor onze kust. Mogen we hopen dat het met de wegen ooit anders wordt?