BEELDVERHALEN
GRAPHIC STORIES
NEDERLANDS
ENGLISH
De inhoud is nu nog beperkt tot één beeldverhaal,
maar dat snijdt wel de meest verwaarloosde kant
van het zien aan: zien, wat is dat?
Het is de bedoeling dat er meer verhalen komen.
The present content is limited to a single graphic
story, but one that brings up the most neglected
aspect of vision: seeing, what is it?
It is our intention that more stories will be added.
Blij Dat Ik Kijk  (PDF*)
Look Who’s Driving  (PDF*)
een geleerde verkenning naar het hoe van het
modeltafereel aan de hand van het autorijden
a learned investigation into the how of the
model tableau in terms of driving a car
*
    Deze web-PDFs mag men niet afdrukken. Daarvoor hebben ze
ook een veel te lage resolutie. Voor afdrukken zijn kwaliteitsver-
sies met een veel hogere resolutie voorhanden.
Neem voor het afdrukken van de beeldverhalen contact op met
                        een van deze email adressen:
*
    Printing of these web-PDFs is not allowed. The resolution is
far too low for that purpose. For printing, high quality versions
with a much higher resolution are available.
For permission to print the graphic stories please contact one of
                            these email addresses:
max@verkeerzien.nl of ruurdenmieke@verkeerzien.nl
max@verkeerzien.nl or ruurdenmieke@verkeerzien.nl